Dabas koncertzāle

06-17-2017

Dvietes paliene un Burtnieku novada palieņu pļavas

Bio

Dabas koncertzāle nav tikai koncerts un nav pat tikai notikums. Katru gadu, divās līdz tam neatklātās vai maz zināmās vietās skatītāji sanāk kopā lai uzzināt un izbaudīt; lai klausītos un izpētīt. Ar katru gadu cita tēma tiek izvēlēta, lai vietas, emocijas un zināšanas, ko jūs iegūstat katru gadu būtu dažādas.

Dabas koncertzāles mūziķi strādā kopā ar Latvijas zinātniekiem lai katru gadu taptu 12 jaunas kompozīcijas veltītas tā gada varonim. Dažus gadus varoņa vide un raksturs pieprasa mierīgu, medatīvu mūziku, kura piemērota meditācijai dažādās formās – citus gadus atspoguļojot varoni top ritmiskas tēmas.

Dabas koncertzāles mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ES aizsargājamiem biotopiem un pareizu to apsaimniekošanu. Vides mūzikas koncerts „Dabas koncertzāle” top zinātnes un mākslas saskarsmē – zinātnieki, mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori kopīgi veido izrādi, kuras galvenais varonis ir daba. Kopš 2006. gada Dabas koncertzāle pulcina tūkstošiem ģimenes, lai pievērstos konkrētai sugai dabā un caur to, pastiprinātu sapratni par dabas aizsardzības pasākumiem šīs sugas specifiskā biotopā.

2017. gadā performances notiks Vidzemē un Latgalē, 17. jūnijā Dvietes palienē un 30. jūnijā Burtnieku novada palieņu pļavās.