Musica Baltica

Bio

Izdevniecība "Musica Baltica" darbojas kopš 1994 gada un ir vienīgā specializētā  nošu izdevniecība Latvijā, publicējot skaņdarbu notis, nošu krājumus, mūzikas mācību grāmatas un mūzikas literatūru.

"Musica Baltica"īpašu uzmanību pievērš mūzikas izglītības jomai, izdodot gan Solfedžo, Mūzikas diktātus, Ritma etīdes 1-8.klasei, kā arī  Mūzikas literatūras tēmu krājumus kopā ar blīvplatēm, dziesmu krājumus skolēnu koriem un ansambļiem.

"Musica Baltica" prioritāte ir mūsdienu latviešu komponistu darbu publicēšana un popularizēšana. Izdevniecība pārstāv Ē. Ešenvalda, R. Dubras, A. Dzenīša, A. Maskata, P. Plakida, J. Karlsona, M. Einfeldes, I. Zemzara, S. Mences, A. Vecumnieka, A.Selicka, A. Altmaņa un daudzu citu komponistu darbus.

Starp "Musica Baltica" nozīmīgākajiem projektiem ir Vispārējo dziesmu svētku  un Skolu jaunatnes dziesmu svētku repertuāra sagatavošana  un izdošana.

"Musica Baltica"regulāri piedalās Latvijas Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos un saņem KKF atbalstu dažādu Latvijas kultūrai nozīmīgu projektu (Alfrēda Kalniņa Solodziesmas, Jāņa Lindenberga Kora literatūra I, II, III, IV), Pētera Barisona kora dziesmas, Jāzepa Vītola kora mūzikas I, II un III daļa) realizācijai.

"Musica Baltica" starptautiskais partneris ir izdevniecība "Edition Peters".