Par grupas dibināšanas gadu var uzskatīt 2008. gadu, bet grupas kodols pastāvējis vēl senāk. “The Factor” dvēselē ieausta nepārtraukta vēlme muzikāli attīstīties, eksperimentēt un mācīties no visa ko pasaule spēj piedāvāt. “The Factor” nav tikai enerģiska un skaļa mūzika. “The Factor” ir kas vairāk…