Latvijas Mūzikas Ziņas

March

14

Mar

Oskars Deigelis izdzied savu stāstu par bezmiegu

Dziedātājs un dziesmu autors Oskars Deigelis klausītāju vērtējumam nodod savu jaunāko skaņdarbu “Velcpelīte”. 

Dziesmas mūzikas un teksta autors ir Deigelis pats, savukārt, pie tās aranžējuma kopīgi strādāts ar producentu Kasparu Maku. 

“Miegs, sapņi, ko izsapņojam, kamēr esam miegā, ir kā paralēlā realitāte, patvērums no īstenības, fantāziju pasaule. Arī bezmiegs ir vēl viena realitāte, ar saviem tēliem, sajūtām, atziņām, un patvērums ir vien klusa, tumša istaba, nakts melnumā,” noslēpumaini izsakās Deigelis.

“Velcpelīte” ir jau otrais singls no šogad gaidāmā, ceturtā Deigeļa studijas albuma. 

Dziesmu iespējams lejupielādēt iTunes un klausīties Spotify, kā arī citās mūzikas straumēšanas vietnēs.

Dziesmas vizualizāciju veidojis Kaspars Dvinskis. 

» Lasīt vairāk

13

Mar

Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām

Ienākumam no intelektuālā īpašuma un tiesībām:

autoratlīdzība, izpildītājatlīdzība; zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un viņu mantinieku honorāri, ienākumi no tiesībām izmantot tiesības uz intelektuālo īpašumu, kompensācija par jebkurām autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) un ienākumam, kas gūts, atsavinot mantiskās tiesības uz darbu;

tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20 % apmērā.

Latvijas Republikā juridiskās personas un fiziskās personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējs, izmaksājot fiziskai personai autoratlīdzību jeb honorāru, izmaksas brīdī ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Pirms IIN ieturēšanas no autoratlīdzības summas tiek atskaitīti autora attaisnotie izdevumi. Attaisnotajiem autoru izdevumiem var piemērot divu veidu likmes: 50% un 25%.

- 50 % apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas: par dramatiskiem un muzikāli dramatiskiem darbiem un to izpildījumiem; par horeogrāfiskiem darbiem, pantomīmām un to izpildījumiem; par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā un to izpildījumiem; par audiovizuāliem darbiem; par zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbiem un citiem mākslas darbiem; par lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām un scenogrāfijas darbiem; par dizaina darbiem; par fotogrāfiskiem darbiem un darbiem, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā; par celtņu, būvju un arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem un celtņu un būvju risinājumiem, citiem arhitektūras darinājumiem, pilsētbūvniecības darbiem un dārzu un parku projektiem un risinājumiem, kā arī pilnīgi vai daļēji uzceltām būvēm un īstenotiem pilsētbūvniecības vai ainavu objektiem; par ģeogrāfiskām kartēm, plāniem, skicēm un plastiskiem darbiem, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm; par apdarēm, muzikāliem aranžējumiem, ekranizācijām un tamlīdzīgiem darbiem; par atklājumiem, izgudrojumiem un rūpnieciskajiem paraugiem; par dizaina projektiem;- 25 % apmērā no autoratlīdzības (honorāra) summas: par literāriem darbiem (grāmatas, brošūras, runas, datorprogrammas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi) un to izpildījumiem, tai skaitā par darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos plašsaziņas līdzekļos; par scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem; par tulkojumiem, pārstrādātiem darbiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, apskatiem, dramatizējumiem, darbu krājumiem (enciklopēdijas, antoloģijas, atlanti un tamlīdzīgi darbu krājumi) un datubāzēm.

(MK Not.899 57.punkts)

Tā kā attaisnotos izdevumus piemēro autoratlīdzības izmaksātājs, izdevumu faktiskie attaisnojuma dokumenti, piemēram, čeki nav obligāti jāuzrāda. Taču autors var uzskaitīt arī faktisko izdevumu čekus un,  iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, veikt IIN pārrēķinu, ja faktiskie ar zinātnes, literatūras un mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu saistītie izdevumi, kas apliecināti ar attaisnojuma dokumentiem, pārsniedz minētās izdevumu normas.

Ja fiziskā persona ir darba attiecībās ar autordarba pasūtītāju, tad autora izdevumus nepiemēro.

IIN aprēķināšanas un budžetā iemaksāšanas kārtība

Kad no autoratlīdzības summas ir atskaitīti autora izdevumi 25 vai 50 % apmērā, no atlikušās summas tiek aprēķināts un ieturēts IIN, vadoties pēc progresīvā nodokļa likmes.

Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir:

20 % - gada ienākumam līdz 20 004 EUR;

23 % - gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 EUR, bet nepārsniedz 62 800 EUR;

31,4 % - gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 62 800 EUR.

 

Parasti tiek piemērota 20 % IIN likme, bet, izvērtējot attiecīgo situāciju, var piemērot arī lielāku IIN likmi.

Ja autoratlīdzības saņēmējs nestrādā algotu darbu, pasūtītājam var iesniegt arī savu algas grāmatiņu, lai honorāram piemērotu VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un atvieglojumus.

Jāņem vērā! Ja autoratlīdzība tiek saņemta no ārzemēm, tad par IIN nomaksu atbild pats autoratlīdzības saņēmējs.

Pirmkārt, tas uzliek pienākumu obligāti iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Otrkārt, ir nepieciešams ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprināts dokuments, kurā norādīts apliekamais ienākums un ārvalstī samaksātā nodokļa summa. Šādi ir iespējams samazināt aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas būs jāsamaksā Latvijas Republikai.

Šis nosacījums attiecas arī uz atlīdzībām no mūzikas digitālās straumēšanas/pārdošanas servisiem, atlīdzībām par darba izmantošanu / atskaņošanu ārvalstu radiostacijās utml. Tāpēc svarīgi ir sekot līdzi  saņemtās autoratlīdzības atskaitēm!

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Autoratlīdzības izmaksātājs veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 % apmērā no pilna autoratlīdzības apmēra. Šī iemaksa tiek novirzīta atlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai.

Autoratlīdzības saņēmējam ir pienākums reģistrēties VID kā pašnodarbinātajam, ja autoratlīdzības peļņa mēnesī pārsniedz 430 EUR (minimālais obligāto iemaksu objekts), un veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas jeb VSAOI  32,15 % apmērā -  t.i. ne mazāk kā 138,25 EUR mēnesī. Šīs iemaksas jāveic reizi ceturksnī: līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15.janvārim.

Ņem vērā! 430 EUR ir autoratlīdzības apmērs PĒC autora attaisnoto izdevumu atskaitīšanas.

Ja autoratlīdzības saņēmējs strādā algotu darbu un par to tiek veiktas VSAOI vismaz no 430 EUR, tad nav jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un no autoratlīdzības vēlreiz nav jāmaksā VSAOI.

Pievērs uzmanību mēneša apgrozījumam, jo īpaši tajos mēnešos, kad saņem ikgadējo atlīdzību no kolektīvo tiesību pārvaldības organizācijām, piemēram, LaIPA, kas producentiem un izpildītājiem atlīdzības pārskaita divas reizes gadā – jūlijā un decembrī/ janvārī.

No atlīdzības summas LaIPA ietur 20 % IIN ( mantinieka līguma gadījumā 23 % no visas atlīdzības summas), kā arī % faktisko administratīvo izdevumu segšanai. LaIPA no producentu, izpildītāju atlīdzības neveic 5% iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai.

Zini! Ja saņem, piemēram, bērnu kopšanas pabalstu, vienojies ar LaIPA par to, ka atlīdzība tiks izmaksāta vēlāk – atlīdzības izmaksāšanu iespējams atlikt līdz trim gadiem.

Nosacījumi nerezidentiem

Ja autoratlīdzība tiek izmaksāta Latvijas Republikas nerezidentam, tad tiek piemērota 23 % IIN likme. Minēto nodokļa likmi piemēro ienākumam, no  kura var tikt atskaitītas noteiktās attaisnoto izdevumu normas, kas saistītas ar šo darbu radīšanu.

Autoratlīdzības izmaksātājs obligātās iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai 5% apmērā neveic par autoratlīdzības saņēmējiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā.

Noderīgi!

SWEDBANK AUTORATLĪDZĪBU KALKULATORS!

» Lasīt vairāk

13

Mar

Grupa «Pūķa Gars» piedāvā jaunu dziesmu «Laimes zaldāts»

Latvijas alternatīvās mūzikas grupa «Pūķa Gars» laidusi klajā sava trešā albuma priekšvēstnesi — kompozīciju «Laimes zaldāts».

Laimes kalējs katrs sev pats, tā saka. Bieži piemirstas vien tas, ka šajā procesā nereti zaudējam daļu sevis.. Bet, vai mēmos solījumos elku alkām un mirāžu vīzijām zaudētā gara balss ir atgūstama?

«Topošais albums klausītājiem atkal sniegs jaunas un nebijušas sajūtas. Jo tādi mēs esam — radot skaņdarbus, necenšamies ieturēt stingras žanriskās vadlīnijas, materializējam to, kas ir attiecīgajā brīdī paužams, jo tas ir tas, par ko, mūsuprāt, iestājas māksla, kā tāda,» atklāj «Pūķa Gars» dalībnieki.

«Topošais albums klausītājiem atkal sniegs jaunas un nebijušas sajūtas. Jo tādi mēs esam — radot skaņdarbus, necenšamies ieturēt stingras žanriskās vadlīnijas, materializējam to, kas ir attiecīgajā brīdī paužams, jo tas ir tas, par ko, mūsuprāt, iestājas māksla, kā tāda,» atklāj «Pūķa Gars» dalībnieki.

 

Grupa saka īpašu paldies Kārlim Šteinmanim (KS Records) par cilvēcisko pacietību un profesionālo skaņas inženiera darbu, īstenojot šo ierakstu.

 

Jāpiebilst, ka šis nav vienīgais jaunums no «Pūķa Gara» — atzīmējot savu 10. pastāvēšanas gadu, grupa aicina 5. aprīlī apmeklēt sava debijas mūzikas video prezentāciju klubā «Republika» (Mazā Pils iela 11, Vecrīga).

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja pašiem pirmajiem noskatīties «Pūķa Gara» nule kā publicētās dziesmas «Laimes zaldāts» videoklipu, kā arī baudīt grupas koncertu, kuru papildinās apvienību «The Factor» un «Green Novice» uzstāšanās.

Grupa «Pūķa Gars» izveidota 2009. gadā Rīgā. Kopš tā laika izdevusi divus pilnmetrāžas albumus: «Kārdinājums» (2010) un «Maldinātājs» (2014), vienlaikus uzstājoties dažādos mūzikas festivālos, klubos un pasākumos, tostarp Rīgas pilsētas svētkos, Rūjienas pilsētas svētkos, Jāņa Groduma piemiņas koncertā Vērmanes dārzā u. c.

«Pūķa Gars» var lepoties arī ar atzīstamiem sasniegumiem mūzikas konkursos: 2010. gadā iegūta 1. vieta «Rock’n’Riga» skatuves «Garāžas duelī 3», bet 2017. gadā iegūta zelta medaļa kanāla «RīgaTV 24» mūzikas šovā «Troksnis ringā».

» Lasīt vairāk

13

Mar

Gogol Bordello, Sigala, Dynoro un citi mākslinieki uzstāsies festivālā Summer Sound

Šī gada Summer Sound festivālā, kurš norisināsies Liepājā 2. un 3. augustā uzstāsies vairāki ārzemju un pašmāju mākslinieki – Gogol Bordello, Sigala, Dynoro, Bermudu Divstūris, Carnival Youth, Labvēlīgais tips un citi.

Festivāla Summer Sound galvenie mākslinieki šajā gadā būs čigānu panka karaļi Gogol Bordello, pasaules elektroniskās mūzikas topu līderi Sigala, lietuviešu elektroniskās mūzikas uzlēcošā zvaigzne Dynoro un labākās pašmāju grupas un izpildītāji – Bermudu Divstūris, Carnival Youth, Labvēlīgais tips, Laime Pilnīga, Very Cool People feat. ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa, Viņa, Double Faced Eels, Makree (Live), Chris Noah un leģendārais festivāla dīdžejs Toms Grēviņš. Tuvojoties festivālam mākslinieku saraksts tiks papildināts.

Savukārt nedeļas nogalē Rīgas Sporta manēžā tika aizvadīta Summer Sound Spring Session ballīte, kurā uzstājās Tujamo, Bermudu Divstūris, Ozols un labāko Latvijas dīdžeju plejāde – Toms Grēviņš, DJ Rudd, Makree un DJ Gustavito, pārvēršot vienas nakts ietvaros Rīgas Sporta manēžu par galvaspilsētas galveno naktsklubu un izklaides vietu, piedāvājot baudīt pasākumu lieliskā atmosfērā.

“Mums ir prieks, ka esam sākuši iedzīvināt tradīciju svinēt dzīvi un baudīt mūziku ar Summer Sound apmeklētājiem vairākas reizes gadā – vasarā, lieliskākajā pludmalē Latvijā – Liepājas pludmalē un sagaidot pavasari – Rīgā. Paldies visiem, kuri izbaudīja pirmo no 2019. gada Summer Sound pasākumiem, tiekamies jau drīzāk nekā liekas! Paldies!” komentē festivāla organizators Uldis Pabērzis.

Biļetes: summersound.lv

Divu dienu biļetes cena: 42 EUR

Divu dienu + teltsvietas biļetes cena: 50 EUR

Festivāls Summer Sound 2019. gadā norisināsies 9. reizi un ir neapšaubāmi kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem vasaras mūzikas notikumiem Baltijā. To apliecina tūkstošiem apmeklētāju, kuri ik gadu dodas uz brīnišķīgo Liepājas pludmali, lai baudītu divu dienu muzikālu prieku un atpūtu pašā jūras krastā. Katru gadu festivāls piedāvā vairāk nekā 50 māksliniekus, kā arī rūpējas par daudzveidīgu izklaižu un aktivitāšu programmu.

Festivālam garšu piešķir akciju sabiedrība Aldaris, festivālu atbalsta Liepājas pilsēta, informē – Radio SWH.

» Lasīt vairāk

12

Mar

Samanta Tīna izdod dziesmu “Vilku bars”

Samanta Tīna ar mūziķiem DJ Rudd un Matīsu Kļaviņu īpašā “Radio SWH” pirmatskaņojumā piedāvā jaunu dziesmu “Vilku bars”, kas tapusi pagājušā gada rudenī dziesmu rakstīšanas nometnē “RIGaLIVE”.

Dziesma tapa vienas dienas laikā “Latvijas mūzikas attīstības birojs/Latvijas mūzikas eksports” rīkotās starptautiskās dziesmu rakstīšanas nometnes “RIGaLIVE” ietvaros pagājušā gada oktobrī, kurā piedalījās vairāk kā 30 mūziķi no sešām valstīm.

Samanta Tīna, kas “RIGaLIVE” piedalījās pirmo reizi, stāsta: “Dalība nometnē man bija liels izaicinājums, kas vedināja mani pārkāpt savas komforta zonas robežai un strādāt kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem. Esmu ļoti priecīga un pateicīga, ka šis process ļāva man pašai sevi ieraudzīt no jauna skatu punkta.”

Mūziķiem, kas pēc “RIGaLIVE” rīkotāju ieskatiem tika salikti vienā komandā, bija par “piespiedu” kolēģiem izveidojies priekšstats, kas sākotnēji radījis bažas par veiksmīgu sadarbību, taču tās ātri pagaisa. “Visi, paši sev par pārsteigumu, lieliski sastrādājāmies, radot dziesmu “Vilku bars”, kas tika atzīta par Top3 dalībnieku favorītu un pēc klausīšanās sesijas  saņēma ekspertu atzinību,” turpina Samanta Tīna. “Līdz ar savu pieredzi šajā, mudinu visiem kāpt pāri sevis iedomātām robežām un stereotipiem.”

Mūziķis Matīss Kļaviņš papildina: “Šī dziesma man šķiet īpaša, jo to uztaisījām tajā pašā dienā, kad mēs visi trīs pa īstam iepazināmies, turklāt Samantai, Rūdim un man ir ļoti atšķirīgas muzikālās bagāžas un šaubos vai kas tāds būtu jebkad tapis, ja mūs kopā nebūtu savedusi “RIGaLIVE” nometne.”

Dziesma “Cutting The Wire”, ar ko Samanta Tīna piedalījās “Supernova 2019” finālā, arī tika radīta nometnes “RIGaLIVE” ietvaros, kopā ar mūziķi Lisbee Stainton un producentu Arni Račinski.

Nākamā “RIGaLIVE” dziesmu rakstīšanas nometne norisināsies no 2. līdz 4. aprīlim.

» Lasīt vairāk

12

Mar

Kafejnīca "Ļeņingrad" ar pasākumu sēriju atzīmēs dzimšanas dienas svinības

Nedēļā no 18. līdz 23. martam savu 11. dzimšanas dienu atzīmēs alternatīvās kultūras kafejnīca "Ļeņingrad", kas atrodas kičīgi šarmantajā padomjlaiku interjera pagrabā pie Krišjāņa Valdemāra ielas un Raiņa bulvāra krustojuma.

Svinību nedēļā kafejnīcā uzspēlēs gan dažādu alternatīvo stilu mūziķi, gan dīdžeji, bet aiz bāra letes rosīsies vairāki leģendārie agrāko laiku "Ļeņingrad" bārmeņi. Piemēram, francisko identitāti labāk par francūžiem izkopušais televīzijas superstārs un pankroka grupas "Rīta stienis" aizrautīgā balss Kozmens un viens no kafejnīcas līdzīpašniekiem ar allaž paceltu dzīves un jūras vējus ķerošu buru - Herbe, kurš, tā nu sagadījies, arī muzicē minētajā bezgala sirsnīgo rīta vingrotāju apvienībā "Rīta stienis".

Svinību nedēļu pirmdienā, 18. martā, ieskandinās Rīgas melomānu telpas apdzīvojošais Edgars ar daudziem jo daudziem dažādās džeza pasaules viniliem azotē un uz plašu atskaņotājiem. Dienu vēlāk stafeti pārņems akustiskais mūziķu duets "Eddie Dove Band", kas pamatīgi aizrāvies ar rokenrola un blūza klasikas izpildīšanu, nepiemirstot arī par daža laba pophita apcakināšanu savām garšīgajām vajadzībām. 20. martā "Ļeņingrad" viesus priecēs projekts "Big Eye Bee", kura lokomotīve Ints Bekers savā sirdi plosošajā un visnotaļ vīrišķīgajā manierē spēj izspiest gan smaidus, gan asaras no ikviena dzīvesgudra akustiskā blūza un nevegāniska dziesminieciskuma atbalstītāja.

21. martā apgriezienus jau sāks uzņemt dejiskākas noskaņas. Ceturtdienā, kas, kā ikvienam kārtīgam ballētājam labi zināms, ir jau būtībā piektdiena (pusnaktī tā arī izrādās visīstākā patiesība), par to parūpēsies muzikālā ziemeļregeja un hiphopa mīlētāju apvienība "Apofeoz Orkestra". Viņiem ar raggajungle un dubstep ritmiem piebalsos arī DJ SairaM.

Piektdienā, 22. martā, kafejnīca "Ļeņingrad" pārsteigs savas dzimšanas dienas apmeklētājus ar Latvijas Radio ziņu dienesta darbinieku sveiciena DJ setu, uz skatuves kāps pašmāju pankroka leģendas "Inokentijs Mārpls", bet par nakts ballīti rūpēsies DJ Dzinča. Savukārt dienu vēlāk ska ballītes ritmus kafejnīcā iegriezīs DJ Zars, kurš zināms arī kā bijušais leģendārā grupas "Voiceks Voiska" sastāva bundzinieks. Par dzīvo mūziku parūpēsies pieklājīgākā un blūzīgākā pankroka grupa pasaulē "Jūdas graši", bet svinību kulminācijas nakts ballīti ar alternatīvām, balkāniskām, alkāniskām un visādi citādi jestrām muzikālajām noskaņām turpinās kafejnīcas "Ļeņingrad" veterāndīdžejs Šahs jeb mūzikas žurnālists un publicists Kaspars Zaviļeiskis.

Tikpat kā lieki piebilst, ka atbilstoši "Ļeņingrad" mūžsenajai politikai kultūras programma var tikt kuplināta vēl daudz un dažādos žanriskajos veidos ar garantiju, ka garlaicīgi nebūs pilnīgi noteikti. Uz ballīti nedēļas garumā laipni lūgts ikviens neatkarīgi no dažādām pārliecībām. Vismazāk jau nu muzikālajām un ballējamajām.

» Lasīt vairāk

11

Mar

Dziedātāja Maia laiž klajā jaunu singlu “Es izdzīvošu”

Dziesma “Es izdzīvošu” stāsta par to smago brīdi dzīvē, kad notiek lūzums destruktīvās attiecībās. Nav svarīgi, kurš ir pāridarītājs, vai tā ir fiziska vai emocionāla vardarbība. Tā ir vardarbība un tā cilvēku izsūc, pazemo, izolē, līdz beidzot degradē.

“Es izdzīvošu” ir spēku sakopošanas manifestācija izsķirošajam pirmajam solim - pateikt sev “Pietiek! Es tā vairs nedzīvošu!”

Šī dziesma ir rokas pasniegšana sev pašai. Pirmais siltais sevis apkampiens un palīdzības meklēšana ārpusē, jo mēs, lielākoties, neesam tik stipri, lai ar šādu satricinājumu tiktu galā paši.

Nebaidamies prasīt palīdzību un nekautrējamies palīdzēt viens otram. Tas, ko mēs sniedzam pasaulei, atgriežas pie mums vismaz divkārt lielāks.

MARTA Resursu centrs sievietēm var būt tavs atbalsta pilnais telefona zvans, kad vairs nav, kam piezvanīt, tavs pirmais patvērums vai juridiskais atbalsts, kas neko nemaksā. Tev jāzina - Tu neesi viena!

» Lasīt vairāk

11

Mar

Pēc neilga pātraukuma mūziķis Ed Rallidae prezentē dziesmu „Masterpiece”

„Šī pauze noteikti nebija izmests laiks. Sakārtoju savu veselību.  Lēnām un bez liekas steigas gatavoju savu muzikālo materiālu,” komentē Edvards Grieze (Ed Rallidae).

Dalība LTV šovā „Supernova 2018” noteikti bija liela dzīves skola, kas vēl joprojām liek māksliniekam pilnveidoties.

„Ar šo dziesmu es vēlējos prezentēt īsto Ed Rallidae un kādēļ vispār izveidoju šo alterego. Tas noteikti nebija tāds kā pusaudžu spīts. Dziesma ir ļoti personīga atklāsme. Veltījums kādai ļoti skaistai dvēselei, kura ienāca manā dzīvē pēc nosacīti ilga šaubu un baiļu perioda.”

„Vēl jo vairāk priecājos par sadarbību ar Robertu Pētersonu. Varu teikt, ka beidzot esmu atradis savu īsto producentu. Jā, Roberts ir producents ar lielo burtu. Multiinstrumentālists un cilvēks, kura talantu ir grūti ietērpt vārdos, vislabākajā nozīmē!” mākslinieks par jaunizvedoto sadabrību ar dziedātāju un producentu Robertu Pētersonu.

Roberts Pētersons par jauno sadarbību: „Edvardam šīs dziesmas skanējums bija skaidrs jau no paša sākuma, tāpēc, strādājot pie šī singla, mēģinājām pēc iespējas precīzāk attēlot viņa ieceri, lai tajā jūtama ir mūziķa unikālā muzikālā garša. Dziesma ierauj savā stāstā jau no pirmajām klavieru skaņām. Gaidu sadarbību arī pie nākamajiem Ed Rallidae singliem meklējot jaunas skaņas.”

» Lasīt vairāk

8

Mar

Ekskluzīva iespēja pirmajiem uzzināt festivāla Summer Sound 2019 mākslinieku vārdus

9. martā Rīgas Sporta manēžā notiks pavasara lielākā ballīte - Summer Sound Spring Session, kuras apmeklētājiem pirmajiem būs ekskluzīva iespēja uzzināt šī gada festivāla Summer Sound pirmo izziņoto mākslinieku vārdus.

Par muzikālu baudījumu Summer Sound Spring Session apmeklētājiem rūpēsies pasaules elektroniskās mūzikas topu līderis Tujamo, pašmāju labākie mākslinieki un dīdžeji – Bermudu Divstūris, Ozols, Toms Grēviņš, Makree, DJ Rudd un DJ Gustavito.

Pasākums norisināsies vienas nakts garumā un līdztekus mākslinieku koncertiem, tajā būs baudāmas arī mākslas performances un pasākuma apmeklētājiem būs ekskluzīva iespēja pirmajiem uzzināt šī gada festivāla Summer Sound mākslinieku vārdus.

Plašākai publikai festivāla Summer Sound pirmo mākslinieku vārdi tiks izziņoti pirmdienas, 11. marta, rītā. Biļetes uz festivālu sākot no 11. marta kļūs dārgākas.

“9. marta pasākums mums būs īpašs, jo pirmo reizi Summer Sound festivāls iznāks ārpus Liepājas – Summer Sound Spring Session norisināsies Rīgā – Rīgas Sporta manēžā. Tas būs kā mini festivāls vienas nakts garumā ar labākajām festivāla Summer Sound tradīcijām, esam parūpējušies, lai galvenā skatuve būtu lielākā, kādu jebkad ir pieredzējusi Rīgas Sporta manēža, būs divas deju zāles, vairāki dzērienu un izklaides stendi, kā arī citas aktivitātes.” par nedēļas nogalē gaidāmo pasākumu stāsta viens no pasākuma organizatoriem Uldis Pabērzis.

Summer Sound Spring Session ballīte norisināsies Rīgas Sporta manēžā, Kojusalas ielā 9, Rīgā.

Biļetes uz festivālu Summer Sound un Summer Sound Spring Session var iegādāties summersound.lv un visās Biļešu Serviss kasēs Latvijā.

Biļešu cenas:

Summer Sound Spring Session - 25 EUR

Komplekts - Summer Sound Spring Session un festivāls Summer Sound - 60 EUR

Festivāls Summer Sound 2019. gadā norisināsies 9. reizi un ir neapšaubāmi kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem vasaras mūzikas notikumiem Baltijā. To apliecina tūkstošiem apmeklētāju, kuri ik gadu dodas uz brīnišķīgo Liepājas pludmali, lai baudītu divu dienu muzikālu prieku un atpūtu pašā jūras krastā. Katru gadu festivāls piedāvā vairāk nekā 50 māksliniekus, kā arī rūpējas par daudzveidīgu izklaižu un aktivitāšu programmu.

Ballītei garšu piešķir akciju sabiedrība Aldaris, festivālu atbalsta Liepājas pilsēta, informē –Radio SWH.

» Lasīt vairāk

5

Mar

Dziedātāja Sintija Ģēģere saviem klausītājiem vērtēšanai nodevusi jaunu singlu “Domas Lido”

“Skaņdarbu visvieglāk ir raksturot kā vieglu un gaisīgu. Dziesma radusies no manas personīgās pieredzes un to caurvij stāsts par to īpašo mirkli, kad prātā un sirdī esi pie kāda, ko patiesi mīli. Tāpēc arī videoklips tika veidots vieglā un gaišā vidē. To klausoties, iesaku visiem baudīt mirkli un mīlēt vairāk, ticēt sapņiem un nebaidīties no domu lidojuma,”  stāsta dziedātāja.

Dziesmas ieraksta tapšanā piedalījās vairāki mūziķi, to starpā ģitāra un aranžija Viesturs Melders, taustiņinstrumenti Jānis Jačmenkins, bungas Artūrs Strautmanis, bass Toms Kursītis, pūšaminstrumenti Benijs (Benny) Zeltkalis, Vilhems Logins un Reinis Puriņš. Skaņdarbu miksēja un māsterēja Toms Lisments.
Videoklipa operators un montāžas direktors ir Daniels Veiss, savukārt gaismu tehniķis ir Edgars Kalniņš.
Sintija Ģēģere šobrīd aktīvi darbojas popa, džeza un fanka mūzikas žanros. Nodibinājusi grupu “Sense of Motion”, kas izpilda fanka mūziku, kā arī rada savu oriģinālmūziku. Sintijai ir plaša pieredze piedaloties koncertprogrammās dažādos grupu sastāvos, kā arī sabiedrībā ir zināma kā dziedātāja dažādās šovu programmās Latvijā un kaimiņvalstīs.
» Lasīt vairāk