Skip to content

Eiropas radošās asociācijas aicina: Novietosim kultūru Eiropas atveseļošanas plāna centrā!

Atklātā vēstule “Iekļaujiet kultūru savas valsts atveseļošanās stratēģijās un atjaunojiet kultūras dzīvi Eiropā” 2021. gada 19. martā tika nosūtīta 27 valstu valdībām un Eiropas Savienības institūcijām. Vēstuli parakstījuši 110+ Eiropas mēroga kultūras tīklu un organizāciju pārstāvji. Informē – Agnese Cimuška-Rekke “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports” izpilddirektore.

Eiropas radošās asociācijas vēstulē Eiropas Komisijai aicina Eiropas Savienības dalībvalstis iekļaut kultūras sektoru kā vienu no atveseļošanās un noturības plāna prioritātēm, šādi garantējot Eiropas kultūras nākotni.

Eiropas kultūras ekosistēmas pārstāvji mudina Eiropas savienības dalībvalstu valdības atvēlēt vismaz 2 procentus no kopējā finansējuma kultūras atlabšanas fondam un noteikt kultūru kā prioritāti arī saistībā ar Eiropas Atveseļošanas instrumentu “Next Generation EU”.

Dalībvalstis savu nacionālo rīcības plānu (National Recovery and Resilience Plan) iestrādnes Eiropas Komisijā prezentē laika posmā līdz 30. aprīlim. Radošās asociācijas aicina dalībvalstis izstrādes posmā sadarboties ar kultūras kopienu un pilsonisko sabiedrību organizāciju pārstāvjiem: “Eiropas kultūras ekosistēmas atjaunošanai jāattīsta ilgtermiņa strukturālais atbalsts, iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās puses – gan valsts, gan privātās.” – rakstīts vēstulē.

Nodrošinot to, ka kultūra tiek iekļauta Eiropas atveseļošanās un noturības plānā  palīdzēs gan nozares nākotnei, gan dos nozīmīgu ieguldījumu Eiropas nākotnē. Kultūras ekosistēmas atdzīvināšana sniedz cerību miljoniem darba ņēmēju, kuru darba vietas tika apdraudētas pandēmijas dēļ.

“Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports”  ir Eiropas mūzikas eksporta asociācijas (European Music Exporters Exchange, EMEE) biedrs un viena no dibinātājorganizācijām.

MEL redaktors

MEL redaktors

info@musiclatvia.lv

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit