Skip to content

Kāda informācija noteikti jānorāda uz paša CD un tā vāciņa?

Lai gan arvien biežāk mūziķi nolemj albumu izdot tikai digitālā formātā, fiziskie skaņu nesēji – CD, vinila plates – joprojām ir aktuāli. Tādēļ piedāvājam īsu ekskursu informācijā, kas noteikti ir jāpiemin uz CD vai vinila plates un tās vāciņa, šādi atvieglojot dzīvi gan klausītājiem, gan pašiem sev.

Viena no svarīgākajām, ja ne vissvarīgākā informācija, kas ir jāpiemin  – atsauce uz mūzikas autoriem un izpildītājiem. Vislabāk, ja atsauces tiek norādītas tūlīt aiz katras dziesmas, šādi atvieglojot meklēšanu tiem, kuri labprāt par dziesmām samaksātu atlīdzību. Tāpat bukletā jānorāda, kas ir vāka foto, dizaina autori un citi autortiesību, blakustiesību turētāji.

Simbols © (copywrite) jeb norāde uz autortiesību piederību saistībā ar konkrēto produktu. CD, arī vinila plates gadījumā ar autortiesībām tiek aizsargāta gan mūzika, gan mākslinieka darbs, gan, piemēram, grupas apraksts vai mūzikas žurnālista rakstītā skaņdarba analīze CD bukletā.

Simbols ℗ (phonogram) ir norāde uz to, kam pieder ieraksta fonogramma jeb izdevējtiesības. Šīs tiesības var turēt gan konkrētais autoru kolektīvs vai mūzikas grupa, gan ierakstu kompānija, gan kāda cita juridiska persona, kas ir finansējusi ieraksta tapšanas un izdošanas procesu. Fonogrammas īpašnieks var noteikt, kādā veidā ierakstu drīkst izplatīt, padarīt pieejamu sabiedrībai, pavairot, nomāt, īrēt, patapināt utt. Fiksācijas gads ir svarīgs, jo ļauj precīzi identificēt konkrēto fonogrammu.

Šī norāde apliecina to, ka konkrētais skaņu nesējs – CD, vinila plate utml. – ir paredzēts tikai tam, lai klausītājs to lietotu (lasi – klausītos) tikai savām privātajām mākslas baudītāja vajadzībām. Kolīdz ieraksts tiek atskaņots publiski, jo īpaši komerctelpās, būs nepieciešama licence, kuru var izņemt LaIPA. Tāpat norāde “Visas tiesības aizsargātas” paredz to, ka ierakstu ir aizliegts kopēt un no tā gūt cita veida labumu.

It kā pašsaprotami, ja reiz pērkam CD formāta albumu, tad jau tā formāts ir CD. Tomēr šis logo ir nepieciešamas, lai būtu nepārprotama kārtība un skaidrība, jo CD formātam var būt arī cita veida specifika: CD-Audio disc, CD-ROM, DVD vai DVD-ROM.

Izdevējs var būt konkrēta ierakstu kompānija, gan pati grupa / izpildītājs, ja vārds ir reģistrēts kā zīmols vai kā juridiska persona. Blakus izdevēja vārdam tiek norādīts kataloga numurs, šādi uzskaitot izdotos CD vai vinila plates. Kataloga numuru ierasti veido trīs cipari. Tātad, ja tiek izdots pirmais CD, tad kataloga numurs attiecīgi būs 001.

ISRC jeb International Standart Recording Code sistēma, ko izstrādājusi ISO jeb Starptautiskā standartizācijas organizācija kopā ar IFPI jeb Starptautisko mūzikas industrijas federāciju. ISRC kods palīdz identificēt skaņu un mūzikas video ierakstus. Ieviešot ISRC kodu, tiek būtiski uzlabots ierakstu administrēšanas process un atvieglota datu apmaiņa internetā. Latvijā mūzikas ierakstu kompānijām un neatkarīgajiem fonogrammu producentiem to piešķir LaIPA, un kods jāizņem pirms CD tiek sūtīts uz iespiešanu. ISRC kods nav jādrukā bukletā, tas tiek norādīts uz CD – tā iekšpusē.

Šī norāde ir nepieciešama tad, ja plānots CD pārdot citām Eiropas Savienības valstīm un tirgiem citos kontinentos, kur varētu būt cita nodokļu politika.

Uz vinila plates jānorāda tās apgriezieni minūtē (revolutions per minute jeb RPM, – 78 RPM, 33 RPM, 45 RPM) un vinila plates diametra izmēri (12inch jeb 30cm, 7inch jeb 18cm, 10inch jeb 25cm). Uz vinila plates, dažreiz arī uz CD norāda skaņas ieraksta formātu – mono vai stereo.

Lai veicinātu vinila plates popularitāti, ieteicams sagatavot arī digitālo lejupielādes kodu. Tas būs kā noderīgs bonuss pircējam, kas jau ir iegādājies vinila plati. Tā, piemēram, vietnē Bandcamp ir iespējams  ērti sagatavot digitālajai lejupielādei nepieciešamos kodus.

Nekad nevar zināt, kādās rokās CD nonāks.  Kontaktinformācija atnes jaunus fanus  un jaunus piedāvājumus –  sadarbības līgumu ar lielajiem izdevējiem vai sinhronizācijas piedāvājumu. Tāpēc uz CD vāciņa der norādīt e-pasta adresi, mājaslapu un sociālo tīklu informāciju. Tāpat svarīgi atcerēties par CD vai vinila sāniņiem un gādāt par to, lai uz tiem arī ir svarīgākā informācija – grupas un albuma nosaukums, izdevējs un izdošanas gads. Visbiežāk pirmais, ko cilvēks ierauga, ir šie CD sāniņi, tāpēc arī tiem jāatbild uz visiem jautājumiem.

MEL redaktors

MEL redaktors

info@musiclatvia.lv

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit