Skip to content

Pie klausītājiem ceļo dziesma „Līdzās tev”

Pagājušās nedēļas beigās Vita Baļčunaite laidusi klajā dziesmu “Līdzās tev”. Dziesma ir par veiksmi, kura ir līdzās cilvēkam, ja vien viņš dara to, kas sagādā gandarījumu pašam un tādējādi iepriecina, iedvesmo arī apkārtējos. Par tuvošanos pašam sev, īstajam sev.

Vita Baļčunaite: “Manuprāt, mēs esam tiesīgi izvēlēties jebkuru ceļu, ja vien tas nenodara pāri citām dzīvām būtnēm, mātei Zemei kopumā. Laime ir mūsos pašos, attieksmē kā mēs uzlūkojam lietas, uztveram norises. Tikai tad, kad cilvēks pieņem, iemīl pats sevi, viņš patiesi un no sirds ir gatavs novērtēt, pieņemt, mīlēt un piemērotos brīžos atbalstīt citus cilvēkus, visu dzīvo un esību kopumā. Un reizē saprast, ka ir savējie cilvēki un ir arī tie citi, kuriem nav jāmēģina izpatikt, jo viņi runā citādākā valodā un nekad nevarēs izprast to veidu, kā uz pasauli raugies tu. Tas ir tikai dabiski, ka visi esam atšķirīgi. Un tas ir skaistākais, jo tam pateicoties pasaule ir tik apbrīnojami daudzveidīga un koša. Man vienmēr aizraujošākie ir šķituši tieši grūtākie ceļi, vieglākos visbiežāk esmu apgājusi ar līkumu. Man ļoti patīk arī kāpt kalnos, kur lieliskākais ir prasme izbaudīt pašu procesu jeb virzību uz mērķi. Manuprāt, nav problēmu, ir tikai uzdevumi. Un svarīgākais ir jebkuru uzdevumu atrisināt priekš visiem iespējami harmoniskākā veidā. Cilvēka spējām un iespējām nav robežu, ja vien viņš tic un uzticas savai intuīcijai. Īstenais ir apziņas nomoda jeb prāta un sirds saskaņas ceļš. Ik reizi, kad sastopu kādu cilvēku, kurš dara savu darbu ar aizrautību, mīl savu arodu, profesiju, mana dvēsele gavilē. Tikai tad, kad darām savu darbu no sirds, tikai tad tam ir vērtība arī priekš citiem, tikai tad ir rezonanse un iespēja arvien labākai, gaišākai pasaulei kopumā. Ne vienmēr viss var veikties gludi, jo visi tikai mācāmies un katrs apgūstam kaut ko savu. Būtiski nemeklēt vainu citos, bet saprast, ka visa pirmsākums esam mēs paši. Un tomēr būt objektīvam un saprast tos brīžus, kad izdarījām godīgi un no sirds un nestrostēt sevi par to, ka neizdarījām vairāk kā dotajā brīdī varējām. Šī ir pirmā dziesma ar manis pašas vārdiem. Ja es paņemu rokās kladi, tad vienā piegājienā pie manis atceļo vairāki dzejoļi. Cita lieta, ka es parasti slinkoju un kladi rokās paņemu ļoti reti. 🙂 Ar Joranu Šteinhaueru iepazināmies kādā labdarības pasākumā. Toreiz sākām pļāpāt un viņš man nodziedāja vairākus savus nepublicētos skaņdarbus. Tad arī uzdrošinājos parādīt viņam divus savus dzejoļus. 2012.gadā šo dzejoli Līdzās tev” es uzrakstīju vienā piegājienā un ļoti veikli, nepilnās desmit minūtēs. 2015.gada sākumā, kad Joranam parādīju šo dzejoli, viņš tieši tāpat dabīgi un veikli, nepilnās desmit minūtēs, pierakstīja tiem melodiju. Aicināju to iedziedāt duetā ar Joranu, tomēr viņš atbildēja, lai ierakstā dziedu es, jo viņš jūt, ka tā esot mana dziesma, bet viņš to labprāt ar mani nodziedātu kādā koncertā. Dziesma ir atnākusi ļoti viegli, un ļoti ceram, ka arī klausītājiem tā būs patīkami klausāma un iedvesmos, uzrunās ikdienā! Paldies Joranam par melodiju. Par aranžējumu, iespēlētajām ģitārām, basu paldies Pēterim Asbaham. Par bungām, miksu, māsteringu un dziesmas ierakstu kopumā paldies Alexander Solovyov no @ZStudio zstudiorecords.com”

vokāls un vārdi – Vita Baļčunaite; mūzika – Jōran Steinhauer; aranžējums, ģitāras, bass – Pēteris Asbahs; bungas, ieraksts, mikss, māsterings – Alexander Solovyov, @ZStudio, Rīga, Latvija, zstudiorecords.com

MEL redaktors

MEL redaktors

info@musiclatvia.lv

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit