Skip to content

Vokālais kvartets Neaizmirstulītes ieskaņo Betas dziesmiņu

Betas dziesmiņa ir 1967. gadā tapusi brāļu Imanta un Viktora Kalniņu kopīgā sadarbībā veidota dziesma Liepājas teātra izrādei Mīla, džezs un velns. Neaizmirstulītes stāsta, ka šī ir pirmā satikšanās dziesmā ar komponista Imanta Kalniņa skaidro, tīro un sirdsgudro daiļradi, kas atgādina šodienas cilvēkam par lielās dabas patiesību.

Šis ir arī pirmais vēstnesis jaunajai koncertprogrammai Noslēpumainais dārzs, kas būs neierastāka, satikšanās ar vokālo kvartetu Neaizmirstulītes.

Savā 10 gadu jubilejā dziedātājas ļaujas balss burvībai savīties ar virtuozā ģitārista Riharda Gobas skanīgajām stīgām, daudzveidīgi ļaujot uzziedēt stāstiem par sievietes dzīvi, noslēpumaino dvēseli un cilvēcību.

Dziesmas ierakstā un video vokālais kvartets Neaizmirstulītes – Laura Goba, Laura Leontjeva, Madara Orola, Elīna Ose un ģitārists Rihards Goba.

MEL redaktors

MEL redaktors

info@musiclatvia.lv

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on reddit